MO

Jackson Nikodym

AGE: 13 and 2 months

Team Name / Location Division Season Status
THZ Tribe (Nikodym)
O'Fallon, MO
13U-AA 2020 - 2021 Active
Duchesne - Pioneer Scout Team
St. Charles, MO
13U-AAA 2019 - 2020 Past
Tribe (Nikodym)
O'Fallon, MO
12U-AA 2019 - 2020 Past
THZ TRIBE
St. Peters, MO
12U-AAA 2018 - 2019 Past